Centrum Szkoleniowe MaxHarter

Pierwsza pomoc
Szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO) i obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) u osób dorosłych, dzieci i niemowląt. Szkolenie prowadzone według wytycznych ILCOR.

Kadra instruktorska
W skład naszej kadry wchodzą certyfikowani Instruktorzy pierwszej pomocy, Ratownicy Medyczni, Lekarze, Strażacy-Ratownicy, Inspektorzy BHP i PPOŻ. Współpracujemy z ponad 50 Trenerami.

Pierwsza pomoc w urazach
Szkolenie podczas którego uczestnicy zdobywają umiejętności tamowania krwotoków, opatrywania złamań, skręceń i zwichnięć oraz innych urazów. Ponadto uczą się postępowania w wybranych stanach nagłych.

Sprzęt szkoleniowy
Dysponujemy własną, bogato wyposażoną bazą sprzętową. Przy realizacji szkoleń używamy wyłącznie profesjonalnego sprzętu renomowanych firm.

Ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja
Szkolenie dotyczące właściwej organizacji i przebiegu akcji ewakuacyjnej i gaśniczej w przypadku zaistnienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

Liczba przeszkolonych kursantów
W ramach naszej działalności przeszkoliliśmy już ponad 15 000 osób.

Pierwsza pomoc

Wszystkie szkolenia z pierwszej pomocy prowadzone przez Centrum Treningowe Max Harter wykorzystują metodę Ćwiczenia Podczas Oglądania opracowaną przez Amercian Heart Association.

Pierwsza pomoc

Szkolenia specjalistyczne

Szkolenia z ochrony p.poż., ewakuacji i BHP są przygotowane z myślą o każdej organizacji, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.

Szkolenia specjalistyczne