Pierwsza pomoc – przewodnik

Pierwsza pomoc – przewodnik

Do udzielania pierwszej pomocy jest zobligowany każdy, kto zauważy osobę poszkodowaną. Obowiązek udzielania pierwszej pomocy nakłada na nas prawo, ale także zwykła ludzka przyzwoitość. Czy potrafisz pomóc osobie w przypadku Nagłego Zatrzymania Krążenia? Pamiętaj, że Twoja wiedza i gotowość do działania może uratować komuś życie.

Jak udzielić pierwszej pomocy?

Forma udzielenia pierwszej pomocy jest uzależniona od stanu zdrowia osoby poszkodowanej. Jeśli znajduje się ona w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, wówczas liczy się przede wszystkim czas podjęcia czynności ratunkowych.

Jeśli niedotlenienie tkanek się przedłuża wówczas może dojść do nieodwracalnych uszkodzeń. Po 4 minutach komórki w mózgu obumierają. 

W pierwszej kolejności osoba, która podejmuje się udzielić pierwszej pomocy musi sobie zapewnić bezpieczne warunki do działania, a następnie przystąpić do czynności ratunkowych.

Pierwsza pomoc – krok po kroku

Charakter podejmowanych działań różni się w zależności od potrzeb osoby poszkodowanej, ale ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy są zawsze te same.

Na początku upewnij się czy ty sam oraz wszyscy uczestnicy zdarzenia są bezpieczni. Następnie oceń reakcję poszkodowanego. Potrząśnij delikatnie za ramiona i spytaj „Co się stało? Czy wszystko jest w porządku?” Gdy poszkodowana osoba reaguje, należy uzyskać jak najwięcej informacji dotyczących jej dolegliwości i jeśli zachodzi taka potrzeba wezwać zespół ratownictwa medycznego.

Jeśli poszkodowana osoba nie reaguje, wówczas należy udrożnić drogi oddechowe. Jeśli oddech jest prawidłowy, ułóż osobę poszkodowaną w bezpiecznej pozycji i w oczekiwaniu na pomoc stale kontroluj jej oddech.

Warto pamiętać, że chwilę po zatrzymaniu krążenia mogą pojawić się pojedyncze, stosunkowo głośne westchnienia. Nie należy ich mylić z prawidłowym oddechem. Poprawny oddech charakteryzuje się 2 wdechami w ciągu 10 sekund.

Jeśli osoba poszkodowana nie oddycha, natychmiast rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO).

Jak wykonać resuscytację – RKO?

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa to czynności ratownicze podejmowane u osoby poszkodowanej, u której istnieje podejrzenie wystąpienia Nagłego Zatrzymania Krążenia (NZK), czyli ustanie czynności serca w połączeniu z utratą przytomności i bezdechem.

Jeśli poszkodowana osoba nie reaguje, należy przede wszystkim udrożnić jej drogi oddechowe, a dopiero potem przystąpić do RKO w stosunku 30:2 (30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 wdechy). W związku z tym, że wiele osób nie podejmowało resuscytacji ze względu na obawę przed nieprawidłowym wykonaniem oddechów zastępczych lub z niechęci kontaktu usta-usta, zmodyfikowano wytyczne. Obecnie rekomenduje się wykonywanie mocnych i szybkich uciśnięć klatki piersiowej w trybie ciągłym – bez oddechów ratowniczych.

Uciśnięcia należy wykonywać na środku klatki piersiowej poszkodowanego, używając ciężaru własnego ciała. Dłonie muszą być splecione, a łokcie zablokowane w stawach. U dorosłego człowieka uciśnięcia należy wykonywać na głębokość około 5-6 cm, z częstotliwością wynoszącą ok. 100-120 razy na minutę. U dziecka, o wadze poniżej 20kg, uciskamy klatkę piersiową jedną ręką.

U niemowlęcia resuscytację należy rozpocząć od 5 wdechów ratunkowych przez nos i usta. Potem, dwoma palcami, trzeba wykonać 30 uciśnięć klatki piersiowej na głębokość ok. 1,5 cm. Czynności te trzeba powtarzać według ogólnego schematu, czyli 2 wdechy na 30 uciśnięć klatki piersiowej.

Resuscytację należy prowadzić aż do momentu włączenia defibrylatora AED, jeśli takie urządzenie znajduje się w pobliżu.

Po włączeniu, AED przystępuje do analizy rytmu serca poszkodowanego. Jeśli zajdzie konieczność przeprowadzenia defibrylacji, wówczas urządzenie poinformuje o tym fakcie za pomocą odpowiednich komend (głosowych, świetlnych lub wizualnych).

Po defibrylacji należy ponownie rozpocząć RKO, zgodnie z poleceniami defibrylatora. Po wykonaniu kolejnej serii uciśnięć i wdechów, AED ponownie dokonuje analizy rytmu serca poszkodowanego i zaleca kolejną defibrylację lub nie. W sytuacji, kiedy urządzenie AED nie zaleca defibrylacji, wówczas trzeba prowadzić resuscytację do momentu, aż poszkodowany zacznie samodzielnie oddychać lub do chwili przyjazdu służb medycznych.

Resuscytacja z użyciem AED jest całkowicie bezpieczna i nie należy się jej bać. 

Każdy automatyczny defibrylator zewnętrzny został skonstruowany i zaprogramowany w taki sposób, aby wyeliminować ryzyko popełnienia błędu. Jeśli nie zajdzie taka potrzeba, wówczas automatyczny system nie wyzwoli energii.

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy oraz z obsługi defibrylatorów AED

Udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej to czynność, którą każdy za nas powinien umieć wykonać. Niestety często niewiedza lub obawa przed wyrządzeniem krzywdy działa na nas paraliżująco, co może skutkować tym, że nie podejmiemy czynności ratunkowych na czas. Może zdarzyć się też tak, że pomoc, której udzielimy, będzie wykonana niepoprawnie.

Dlatego gorąco zachęcamy do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy. Nasi instruktorzy to certyfikowani eksperci i praktycy, którzy potrafią udzielić cennych rad i wskazówek, jak należy zachować się w tej stresującej sytuacji. Pod tym linkiem znajdziecie więcej informacji na temat tego, jak powinny wyglądać profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy.