Obsługa defibrylatora AED – wszystko co trzeba wiedzieć

Obsługa defibrylatora AED – wszystko co trzeba wiedzieć

Defibrylatory AED można znaleźć w urzędach, biurowcach, galeriach handlowych, w szkołach i na terenach ośrodków sportowych. W wielu przedsiębiorstwach obsługa defibrylatora AED to jeden z najważniejszych punktów szkolenia pracowników z udzielania pierwszej pomocy. Niestety, bardzo mała świadomość społeczna dotycząca tego urządzenia sprawia, że wiele osób w dalszym ciągu ma wątpliwości jak go używać, kiedy zachodzi taka potrzeba. Czy naprawdę jest się czego obawiać? Sprawdźmy zatem, jak korzystać z defibrylatora.

Każdy może obsługiwać defibrylator AED – fakty i mity

Konstrukcja defibrylatora AED pozwala przeprowadzić użytkownika przez proces udzielania pierwszej pomocy w możliwie najprostszy i dostępny dla każdego sposób. Nie potrzeba do tego żadnej medycznej wiedzy.

Komendy głosowe wydawane przez defibrylator AED, umożliwiają bezpieczną pomoc osobie poszkodowanej. Przypominają o każdym elemencie pomocy, w tym o wezwaniu pogotowia ratunkowego.

Strach towarzyszący obsłudze tego urządzenia jest jednak całkowicie zrozumiały. Najwięcej pytań pojawia się w bardzo podstawowych kwestiach. Jak duże jest bezpieczeństwo użycia defibrylatora AED? W jaki sposób włączyć urządzenie? W którym miejscu klatki piersiowej przykleić elektrody albo jak podać osobie poszkodowanej impuls elektryczny? W rzeczywistości KAŻDY wie jak poprawnie używać defibrylatora, gdyż jego obsługa jest nie tyle prosta, co wręcz intuicyjna.

Defibrylator AED – jak używać krok po kroku

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest podjęcie decyzji o użyciu defibrylatora. 

Nie mając wiedzy ani doświadczenia medycznego trudno określić, co może dolegać poszkodowanej osobie. W sytuacji, kiedy następuje nagła utrata przytomności i wstrzymanie oddechu nie ma to jednak żadnego znaczenia. Należy wówczas wybrać właściwy tryb lub elektrody do defibrylacji dla osoby dorosłej lub dla dziecka. Zwykle nie sprawia to żadnego problemu. Jeśli urządzenie nie zostało wyposażone w zestaw pediatryczny, wtedy nawet w przypadku dziecka można zastosować elektrody przeznaczone dla dorosłych.

Kolejny etap akcji ratunkowej to włączenie defibrylatora AED.

Aby uruchomić całą procedurę, wystarczy przycisnąć guzik na panelu urządzenia. Od tego momentu defibrylator będzie prowadził użytkownika przez całą akcję ratowania życia osoby poszkodowanej. Urządzenie podaje jasne komunikaty, zgodnie z którymi należy postępować.  Przypomina także o wezwaniu pomocy medycznej, każe usunąć ubranie z ciała osoby poszkodowanej i tłumaczy jak i gdzie przykleić elektrody.

Nie trzeba się obawiać podłączenia elektrody AED ani samego momentu podania impulsu elektrycznego. Urządzenie samodzielnie analizuje rytm serca pacjenta. Jeśli defibrylacja nie jest wymagana, wówczas przypomina o wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a metronom podpowiada w jakim tempie należy ją wykonywać. Jeśli defibrylacja okaże się niezbędna, wówczas urządzenie poprosi o odsunięcie się od osoby poszkodowanej.

Obok defibrylacji, równie ważne są wysokiej jakości uciśnięcia klatki piersiowej.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa ma ogromne znaczenie dla poszkodowanego z zatrzymaniem krążenia. To dzięki niej opóźniamy zmiany w mózgu osoby, która nie oddycha i dotleniamy serce, które staje się bardziej podatne na działanie impulsu defibrylacyjnego. Wysoką jakość ucisków możemy uzyskać zachowując ich odpowiednie tempo, głębokość i pamiętając o relaksacji, czyli rozprężaniu klatki piersiowej. Zgodnie z Wytycznymi Europejskiej rady Resuscytacji oddechy ratownicze nie są niezbędne – jeśli nie wiemy jak je wykonać i nie mamy do tego odpowiednich przyrządów, wystarczy, że zastosujemy same uciski.

Po zakończonej akcji ratowniczej z użyciem defibrylatora to ratownicy medyczni decydują o wyłączeniu defibrylatora lub odklejeniu elektrod od klatki piersiowej pacjenta. Elektrody są jednorazowe. Po ich zużyciu należy po prostu podłączyć nowy komplet.

Kolejne etapy akcji ratunkowej mają zwykle miejsce już przy udziale pracowników pogotowia ratunkowego, które w tym czasie zdążyło dotrzeć na miejsce. 

Defibrylator AED – na co uważać?

W rzeczywistości nie ma wielu bezwzględnych sytuacji, w których nie wolno użyć automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Nie ma żadnych przeciwwskazań do używania defibrylatora nawet na mokrych i metalowych nawierzchniach np. na basenie. Samo środowisko wodne nie jest też przeszkodą do używania AED. Jeżeli poszkodowany znajduje się w wodzie, trzeba go po prostu wyciągnąć i osuszyć mu klatkę piersiową.

Ostrożność warto też zachować w pobliżu materiałów łatwopalnych i wybuchowych, szczególnie jeżeli równocześnie prowadzona jest tlenoterapia. Należy wówczas zredukować lub odsunąć źródło tlenu od strefy defibrylacji.

Podsumowanie

Choć wiele osób zastanawia się jak obsługiwać defibrylator AED, założenie jego twórców było proste. Urządzenie ma pomóc w ratowaniu ludzkiego życia, bez względu na stopień wiedzy użytkownika. Nie warto mieć zatem oporów przed zastosowaniem defibrylatora, kiedy zachodzi taka potrzeba.